کلیدواژه‌ها = حساسیت اضطرابی
تعداد مقالات: 2
1. الگوی پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر پایه‌ی حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1395

کریم گل محمدی


2. بررسی همزمان نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 37-44

کریم گل محمدی؛ حنانه صادقی؛ حسن شمس الدینی؛ شیما ظهرابی؛ فاطمه سادات هاشمی نژاد