کلیدواژه‌ها = سازگاری اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1395

جسین فرخی؛ وحید مصطفی پور


2. بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 44-52

حسین فرخی؛ وحید مصطفی پور


4. مقایسه بهزیستی روانشناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند ناشنوا و کم‌شنوا با مادران دارای فرزند بهنجار

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 23-29

اسماعیل موسوی؛ طاهر علیزاده؛ مریم یاوری کرمانی؛ رضا پورحسین