کلیدواژه‌ها = اضطراب
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1394

عطیه بابایی؛ محمد عباسی نیا؛ فریبا دهقانی


2. اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1394

داود نصیری


3. بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1395

فردوس پلارک


4. الگوی پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر پایه‌ی حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1395

کریم گل محمدی


5. اثر بخشی خاطره پردازی گروهی بر خودبیمار انگاری واضطراب زنان یائسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1396

زهرا صیدی؛ امیر عبدالحسینی


6. بررسی همزمان نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 37-44

کریم گل محمدی؛ حنانه صادقی؛ حسن شمس الدینی؛ شیما ظهرابی؛ فاطمه سادات هاشمی نژاد


7. اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 18-23

محمد خادملو؛ قهرمان محمودی؛ سید حسن سید شریفی؛ سید محمد رضا حسینی؛ مصطفی سلطانی؛ اسماعیل جوادی کهریز؛ داود نصیری زرین قبائی


8. مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 14-21

عطیه بابایی؛ محمد عباسی نیا؛ فریبا دهقانی