کلیدواژه‌ها = تاب‎آوری
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 61-69

قهرمان محمودی؛ رمضان حسن زاده؛ رویا فصیحی؛ محمدرضا اقبال