کلیدواژه‌ها = هیجانی و جنسی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مشاورة گروهی به شیوة راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 52-58

طیبه حسینی؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری