کلیدواژه‌ها = سبک دلبستگی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه سبک های دلبستگی و پیوندهای والدینی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-8

فرهاد اصغری؛ مریم مالکی؛ سجاد سعادت


2. نقش سبک‌ دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 36-44

محمد سجاد صیدی؛ ابوالفضل فلاح تفتی؛ منصوره سادات صادقی؛ خدیجه رضایی