کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی مهارت های ارتباطی، هیجانی، بهزیستی و رضایت زوجی در زنان مبتلا به آریتمی قلبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1396

عصمت محمدی؛ شهناز خالقی پور


2. بررسی رابطه بین مؤلفه های عشق و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1396

حسن امیری؛ کامران امیریان


3. بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1393

مریم کریمی دوست؛ عباس امان الهی


4. اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1396

جهانشا محمدزاده؛ کامران امیریان


6. سازگاری، تفرد و رضایت زناشویی همسران درخانواده های ناسازگار و بهنجار

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 20-27

حسین قمری؛ مسلم عباسی؛ حمیدرضا دهقان


7. اثربخشی آموزش همسران مبتنی بررویکردشناختی ـ رفتاری ـ اسلامی بر رضایت زناشویی، انطباق پذیری و همبستگی خانواده

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 34-40

رمضان حسن زاده؛ هدی بابایی؛ رضا سلیاری؛ باب الله بخشی پور