کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعداد مقالات: 7
1. رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1396

اکرم ثناگو


2. رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1396

اکرم ثناگو


3. نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین انواع انگیزش شغلی خودتعیین‌گری با فرسودگی و اشتیاق شغلی پرستاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1396

احسان عظیم پور؛ سهیلا جلیلیان؛ رضا محمدزاده


4. رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 9-15

سحر محسنی؛ لیلا میرشکاری؛ فاطمه کهکی؛ اکرم ثناگو؛ مهشید آهویی


5. رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 54-61

سحر محسنی؛ فاطمه کهکی؛ مهشید آهویی؛ دکتر اکرم ثناگو؛ مهدی حسین زهی؛ لیلا میرشکاری