کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 8
1. بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1393

مریم کریمی دوست؛ عباس امان الهی


2. اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1394

داود نصیری


3. ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1395

سید علیرضا توکلی؛ مرضیه السادات آذرنیوه


4. پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بر اساس سبک‌های هویت و هوش معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1396

محمدعلی سپهوندی؛ حسین حسینی؛ غفار نصیری هانیس؛ کلثوم کریمی نژاد


5. بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد ساری

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 15-20

رمضان حسن زاده؛ طاهره ثنائی طبالوندانی


6. ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 7-14

سید علیرضا توکلی خورمیزی؛ مرضیه السادات آذرنیوه


7. اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 18-23

محمد خادملو؛ قهرمان محمودی؛ سید حسن سید شریفی؛ سید محمد رضا حسینی؛ مصطفی سلطانی؛ اسماعیل جوادی کهریز؛ داود نصیری زرین قبائی