نویسنده = حسینی، سیدمحمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامدهای خیانت زناشویی مردان متاهل شهر اهواز: پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1396

سیدمحمد حسینی؛ خالد اصلانی؛ یوسفعلی عطاری