نویسنده = بهمنی، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی طرح واره درمانی بر بهزیستی روانشناختی افراد دچار شکست عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1396

راضیه موچان؛ شیرین فرازمند؛ بهمن بهمنی؛ امیر عسکری؛ اسماعیل موسوی اصل