نویسنده = دکتر اکرم ثناگو
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 54-61

سحر محسنی؛ فاطمه کهکی؛ مهشید آهویی؛ دکتر اکرم ثناگو؛ مهدی حسین زهی؛ لیلا میرشکاری