نویسنده = مهشید آهویی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 9-15

سحر محسنی؛ لیلا میرشکاری؛ فاطمه کهکی؛ اکرم ثناگو؛ مهشید آهویی


2. رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 54-61

سحر محسنی؛ فاطمه کهکی؛ مهشید آهویی؛ دکتر اکرم ثناگو؛ مهدی حسین زهی؛ لیلا میرشکاری