نویسنده = فرخی، نورعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت دلزدگی زناشویی، قدرت پذیرش، شادکامی و تنظیم هیجانی در همسران مردان نابارور و همسران مردان بارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1396

زهرا عباسی؛ نورعلی فرخی