نویسنده = محمدزاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین انواع انگیزش شغلی خودتعیین‌گری با فرسودگی و اشتیاق شغلی پرستاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1396

احسان عظیم پور؛ سهیلا جلیلیان؛ رضا محمدزاده