نویسنده = رضایی آهوانویی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1396

جهانگیر رشیدی؛ جواد خدادادی؛ محسن رضایی آهوانویی


2. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 26-32

جهانگیر رشیدی؛ جواد خدادادی سنگده؛ محسن رضایی آهوانویی