نویسنده = مامی، شهرام
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1395

شهرام مامی؛ کامران امیریان


2. اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش کاستی توجه بیش‌فعالی کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1396

حسن امیری؛ کامران امیریان