نویسنده = محمودفخه، هیمن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1395

افسر حاجی؛ هیمن محمودفخه؛ آزاده عباسی؛ کیومرث کریمی


2. بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 18-26

افسر حاجی؛ هیمن محمودفخه؛ کیومرث کریمی؛ آزاده عباسی