نویسنده = حیدری نسب، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1395

سعیده ایزدی دهنوی؛ حمید یعقوبی؛ لیلا حیدری نسب؛ سمیه منتشلو