نویسنده = خلفی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان خوددرمانی با دارو در دانشجویان دانشگاه های شهر تربت‌حیدریه در سال1393

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 24-29

حسن رمضانی؛ علی خلفی؛ هاشم حشمتی؛ کریم درویش پور