نویسنده = مرجان نه روزیان
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌آوری و افسردگی دختران افسرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1395

مرجان نه روزیان؛ الهام فروزنده


2. اثربخشی حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌ آوری و افسردگی دختران افسرده

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 34-41

مرجان نه روزیان؛ الهام فروزنده