نویسنده = پیرانی، ذبیح
تعداد مقالات: 1
1. نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 37-44

حسن صادقی؛ مریم شهری؛ نجمه خالقی کیا-دهی؛ زهرا اسدیان خرم‌آبادی؛ ذبیح پیرانی