نویسنده = موسوی، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان بر خستگی و سبک‌های مقابله ای مادران دارای کودکان بیش‌فعالی - نقص توجَه

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-10

اسماعیل موسوی؛ امید نجیمی گشتاسب؛ طاهر علیزاده چهار برج


2. مقایسه بهزیستی روانشناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند ناشنوا و کم‌شنوا با مادران دارای فرزند بهنجار

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 23-29

اسماعیل موسوی؛ طاهر علیزاده؛ مریم یاوری کرمانی؛ رضا پورحسین