نویسنده = علیزاده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با اختلال و بدون اختلال یادگیری غیر کلامی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 35-41

سمانه رضایی کوچکسرایی؛ حمید علیزاده؛ عبداله درگاهی