نویسنده = هاشم حشمتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان خوددرمانی با دارو در دانشجویان دانشگاه های شهر تربت‌حیدریه در سال1393

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 24-29

حسن رمضانی؛ علی خلفی؛ هاشم حشمتی؛ کریم درویش پور


2. شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 8-13

کریم درویش پور؛ محمد میرحسنی؛ محمد رضا رضایی منش؛ هاشم حشمتی