نویسنده = رحیمی، شعیب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 52-59

کیومرث شرفی؛ شعیب رحیمی؛ عبدالله درگاهی؛ محمد رضیئی؛ مسعود مرادی؛ شعبان مرادی