نویسنده = نیکخواه، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 46-51

محمود کیوان آرا؛ منصور حقیقتیان؛ طاهره نیکخواه