نویسنده = خانجانی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی سازگاری در ازدواج بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1394

رباب یحیوی؛ زینب خانجانی؛ مرضیه علیوندی وفا