نویسنده = عجمی، محمداسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع زایمان زودرس و عوامل مرتبط آن در شهر شاهرود سال 1391

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 43-48

محمداسماعیل عجمی؛ عاطفه نیک خواه شهمیرزادی؛ عطیه نیک خواه نیک خواه