نویسنده = خاکپور چناری، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ سلامت خانواده‌ اصلی و سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای عدالت زناشویی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 29-36

محمد حسینی؛ محسن رسولی؛ علی محمد نظری؛ ایمان خاکپور چناری