نویسنده = محمدی، میترا
تعداد مقالات: 1
1. آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-8

عبدالله درگاهی؛ فاطمه اسدی؛ امیرحسین هاشمیان؛ کیومرث شرفی؛ طاهره امیریان؛ میترا محمدی