نویسنده = درگاهی، عبدالله
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 52-59

کیومرث شرفی؛ شعیب رحیمی؛ عبدالله درگاهی؛ محمد رضیئی؛ مسعود مرادی؛ شعبان مرادی


2. ارزیابی تأثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 42-48

مقداد پیرصاحب؛ مسعود مرادی؛ عبدالله درگاهی؛ حامد رضاخانی مقدم؛ کیومرث شرفی


3. آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-8

عبدالله درگاهی؛ فاطمه اسدی؛ امیرحسین هاشمیان؛ کیومرث شرفی؛ طاهره امیریان؛ میترا محمدی