نویسنده = جاهد خانیکی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1394

مریم احمدآبادی آرانی؛ طیبه سادات جدی آرانی؛ محمد صباحی بیدگلی؛ حمیدرضا گیلاسی؛ غلامرضا جاهد خانیکی