نویسنده = میرحسنی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1394

کریم درویش پور؛ محمد میرحسنی؛ محمدرضا رضایی منش؛ هاشم حشمتی


2. شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 8-13

کریم درویش پور؛ محمد میرحسنی؛ محمد رضا رضایی منش؛ هاشم حشمتی