نویسنده = کریم درویش پور
تعداد مقالات: 3
1. شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1394

کریم درویش پور؛ محمد میرحسنی؛ محمدرضا رضایی منش؛ هاشم حشمتی


2. بررسی میزان خوددرمانی با دارو در دانشجویان دانشگاه های شهر تربت‌حیدریه در سال1393

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 24-29

حسن رمضانی؛ علی خلفی؛ هاشم حشمتی؛ کریم درویش پور


3. شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 8-13

کریم درویش پور؛ محمد میرحسنی؛ محمد رضا رضایی منش؛ هاشم حشمتی