نویسنده = زعفری، ماندانا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آگاهی، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 45-50

علیه عباسی؛ حمیرا طهماسبی؛ مریم توفیقی؛ ماندانا زعفری