نویسنده = مژگان میرغفوروند
تعداد مقالات: 2
2. وضعیت فعالیت فیزیکی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 36-43

مژگان میرغفوروند؛ پری راهی؛ پریوش احمدپور؛ مرتضی فتوتی؛ قادر صادقی