نویسنده = یعقوبی، نگار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نتایج بارداری های حاصل از روش های کمک باروری: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 7-11

ماندانا زعفری؛ آذر آقا محمدی؛ شهربانو جعفری؛ نگار یعقوبی؛ ایلی علی اصغریان