نویسنده = شهریار درگاهی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 31-40

مسلم عباسی؛ محمد جواد بگیان؛ نادر اعیادی؛ شهریار درگاهی


2. رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-8

شهریار درگاهی؛ نادر اعیادی؛ محمد شاکرمی؛ عظیم قاسم زاده


3. رابطه ادراک از سبک فرزندپروری و خودکارآمدی با احساس تنهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 37-44

حسین قمری کیوی؛ شهریار درگاهی؛ رضا قاسمی جوبنه؛ عبداله درگاهی؛ عظیم قاسمزاده


4. روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 12-20

مسلم عباسی؛ شهریار درگاهی؛ کامبیز کریمی؛ علی درگاهی