نویسنده = عنایتی، ترانه
تعداد مقالات: 1
1. رابطة اخلاق کار و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) شهر ساری

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 50-55

ترانه عنایتی؛ رضا بهنام فر؛ فرشیده ضامنی؛ شقایق اسفندیاری