نویسنده = صادقی، قادر
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت فعالیت فیزیکی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1394

پری راهی؛ مژگان میرغفوروند؛ پریوش احمدپور؛ مرتضی فتوتی؛ قادر صادقی


2. وضعیت فعالیت فیزیکی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 36-43

مژگان میرغفوروند؛ پری راهی؛ پریوش احمدپور؛ مرتضی فتوتی؛ قادر صادقی