نویسنده = اسدی، شایسته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر کلاسهای آموزش دوران بارداری بر روند زایمان

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 45-52

مژگان فیروزبخت؛ مریم نیکپور؛ شایسته اسدی