نویسنده = صادقی، منصوره سادات
تعداد مقالات: 1
1. نقش سبک‌ دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 36-44

محمد سجاد صیدی؛ ابوالفضل فلاح تفتی؛ منصوره سادات صادقی؛ خدیجه رضایی