نویسنده = قمری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. سازگاری، تفرد و رضایت زناشویی همسران درخانواده های ناسازگار و بهنجار

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 20-27

حسین قمری؛ مسلم عباسی؛ حمیدرضا دهقان