نویسنده = مسعود مرادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 52-59

کیومرث شرفی؛ شعیب رحیمی؛ عبدالله درگاهی؛ محمد رضیئی؛ مسعود مرادی؛ شعبان مرادی


2. ارزیابی تأثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 42-48

مقداد پیرصاحب؛ مسعود مرادی؛ عبدالله درگاهی؛ حامد رضاخانی مقدم؛ کیومرث شرفی