نویسنده = قهرمان محمودی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1395

جواد عباسی رستمی؛ قهرمان محمودی؛ بهمن نیکپور؛ محمد خادملو


2. رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 61-69

قهرمان محمودی؛ رمضان حسن زاده؛ رویا فصیحی؛ محمدرضا اقبال