نویسنده = عبدالحسینی، امیر
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1395

آزاده عباسی؛ امیر عبدالحسینی؛ مرتضی عباسی؛ افسر حاجی


2. مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 88-102

امیر عبدالحسینی؛ آزاده عباسی؛ مرتضی عباسی؛ افسر حاجی


3. مقایسه ابعاد روانشناختی افراد دیابتی و غیردیابتی شهر ایلام

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 28-34

زهرا صیدی؛ امیر عبدالحسینی