نویسنده = صیدی، زهرا
تعداد مقالات: 6
2. رابطه بین جهت گیری مذهبی با شادکامی و سلامت روان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1396

زهرا صیدی؛ خدیجه مرتضوی


3. اثر بخشی خاطره پردازی گروهی بر خودبیمار انگاری واضطراب زنان یائسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1396

زهرا صیدی؛ امیر عبدالحسینی


6. مقایسه ابعاد روانشناختی افراد دیابتی و غیردیابتی شهر ایلام

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 28-34

زهرا صیدی؛ امیر عبدالحسینی