نویسنده = درگاهی، عبداله
تعداد مقالات: 3
1. آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1393

عبداله درگاهی


2. رابطه ادراک از سبک فرزندپروری و خودکارآمدی با احساس تنهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 37-44

حسین قمری کیوی؛ شهریار درگاهی؛ رضا قاسمی جوبنه؛ عبداله درگاهی؛ عظیم قاسمزاده


3. مقایسة کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با اختلال و بدون اختلال یادگیری غیر کلامی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 35-41

سمانه رضایی کوچکسرایی؛ حمید علیزاده؛ عبداله درگاهی