نویسنده = محمدی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1393

زهرا محمدی؛ علی اکبر سلیمانی؛ نصیرالدین جاویدی


2. بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه و فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 22-28

زهرا محمدی؛ علی اکبر سلیمانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ نصیرالدین جاویدی